Velkomen !

Velkomen til nettsida for Ålvik. Desse sidene vil gje innsyn i både Ålvik og Ytre Ålvik sin aktivitet som geografisk er delt av med ein åsrygg. Desse to bygdene har ein felles historie langt tilbake der industrien prega indre Ålvik mest gjennom 1900 talet fram til i dag.
Med desse sidene ynskjer me å gje innsyn og meir oversikt i bygdene både med lokal informasjon samt å legge koblingar ut til andre nyttige sider på internett.

Sidene er i utvikling og vil framover få meir info etter kvart som det vert henta inn. Me ynskjer også bidrag frå publikum med foto og komentarar til redaksjonen.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Wallcon © 13-Feb-2012

Webcam Ålvik

post@aalvik.info