Artiklar

Her ynskjer ein å samle artikklar/ intervju som er knytt til industrihistoria til Ålvik.

Ålvik si arkitekthistorie

Av Erik Fossåskaret

I samband med eit planlagt seminar i Ålvik i 2009 ang. Trallebanen, laga Eirik denne presentasjonen.

Milepelar i Bjølvefossen og Ålvik si soge

Av Erik Fossåskaret  

1925: ”Indtag arbeidere for igangsættelse av ferrosiliciumproduktion!”
1986: ”Vi mener at det ikke er behov for lekeplass nu, da det bare bor pensjonister her”

 

Wallcon © 13-Feb-2012

logo

Webcam Ålvik

post@aalvik.info