Ålvik Arbeidarlag

Ålvik Arbeidarlag vart stifta i 1928 og er eit lokallag under Kvam Arbeiderparti , Arbeiderpartiet.

Formål med laget.

Fremja politiske saker for Ålvik og kommunen.

Medlemskap

I dag er det 28 medlemer i Ålvik Arbeidarlag.
For å verte medlem treng ein:

Kontakt styret for meir informasjon.
Laget har fast møterom på Folkets Hus.

Program

I løpet av 2010 har laget vedteke eit meir lokalt program:

Aktivitet

I snitt er det styremøte kvar 2 månad og medlemsmøte 2 gonger pr. år.

Laget er medlem av:

Kvam Arbeidarparti
Arbeiderpartiet

 

Wallcon © 13-Feb-2012

logo

Webcam Ålvik

post@aalvik.info