Ålvik Jeger og Fiskerlag

aa_jfl.jpg

Historie

Laget vart stifta i 1939.

Formål med laget

Fellesskap for alle som er interessert i jakt, fiske og friluftsliv i fjellheimen kring Ålvik.
Laget  legg til rette for aktivitet i fjellet både med lokal kjennskap til området og uteleige av utstyr og tenester.

Medlemskap

I dag (2011) bestå laget av ca 85 medlem.
Medlemskap kostar kr 100,- pr. år.
Vilkår: For alle som er interessert i jakt, fiske og friluftsliv.
Som medlem har ein tale- og stemmerett på medlemsmøte samt pris rabatt på tenester/utleige som laget har.

Laget er eigar av, har tilgang til:

Aktivitet

 

Wallcon © 13-Feb-2012

logo

Webcam Ålvik

post@aalvik.info