Ålvik Pensjonistlag

Pensjonistforbundet

Historie

Ålvik Pensjonistlag vart stifta på midten av 1960 talet. Laget hadde nokre år utan aktivitet  men kom i drift igjen med nytt styre frå 2011.

Formål med laget

Invitera til regelmessige samlingar med sosialt samvære og fellesskap for alle pensjonistar i Ålvik og Ytre Ålvik, også førtids- og uførepensjonistar. Legge til rette  for turar og andre felles aktivitetar til eller andre felles arrangement.

Medlemskap

I dag (2011) er det 47 medlemer i Ålvik Pensjonistlag.
Medlemskap (2011)  kostar 300,- pr. år.

Som medlem i Ålvik Pensjonistlag får ein:

For å verte medlem ta kontakt med kasserar i Ålvik Pensjonistlag eller andre i styret.

Laget har tilgang til:

Ålvik Pensjonistlag har lokale/ lager på Ålvik Pensjonistheim men ynskjer å bruke ulike lokale i Ålvik for samlingar og møte.

Aktivitetar

Laget ynskjer å halde medlemsmøte 1 gong i månaden (bortsett frå sommar).  Invitasjon og lagets aktivitet og tilbod finn ein på plakat tavla i Coop Marked, Ålvik.
Laget har som målsetjing å arrangera 1 tur pr. å gjerne i samarbeid med andre pensjonistlag i regionen.

Laget er medlem av/ samarbeider med:

 

Wallcon © 13-Feb-2012

logo

Webcam Ålvik

post@aalvik.info