Ålvik Teaterlag

Ålvik Teaterlag logo
Historie

Ålvik Teaterlag vart gjennoppretta i  2008.

Formål

Ålvik Teaterlag har som formål å øve opp sine lagsmedlemer i teater, (opplesing, song og framsyning). Laget setter opp teaterstykke og revy hovudsakelig i Ålvik (Folkets Hus).

Medlemskap

Laget er i dag (år 2011) ca 13 medlemer og ynskjer fleire hjarteleg velkomen.
Medlemskap kostar 100 kr. pr. år.
Ta kontakt med nokre i styret dersom du er interessert.
Ingen aldersgrense.


Eigar av/ har tilgang til:

Laget øver i Folkets Hus der dei også har eit kostymelager, rekvisittar og kulissar.
Laget har 4 sett trålause myggar. (Arbeider med å oppgradere og auke til 8 sett).


Aktivitetar

Laget øver kvar veke i Folkets Hus Tysdag kl. 19.00 til 21.00

Årlege aktivitetar

Oppsetningar

Nokre av stykka som laget har hatt opp gjennom åra er:
* Spelestykke ”Tjuven, Tjuven” - 2009
* Revy ”Utan ein trå” - 2010


Laget er medlem av/ samarbeider med:

Fitjar Revyfestival. (Arrangeres annarkvart år) I samarbeid med Fitar Fjordhotell


Wallcon © 13-Feb-2012

logo

Webcam Ålvik

post@aalvik.info