Ålvik BåtforeningMoloen

Historie

Ålvik Båtforening (ÅBF) vart stifta på slutten av 50 talet.

Føremål

Eige og tilby båtplass til alle sine medlem.
Bidra til eit godt båtmiljø i Ålvik.

Eigar av/ har tilgang til

Båthamn med plass til 65 båtar. Max båtlengd 27 fot.
Parkering og landområde knytt til aktivitet i båthamna (Ikkje vinterlagring)
Krane med kapasitet på 3 tonn for vedlikehald og plassering på hengar.

Medlemskap

For å verte medlem må ein være over 16 år. Årleg medlemskap (kr 200,- i 2010)
Som medlem i ÅBF kan ein søkje om båtplass.

Båtplass

Medlem med bustad og postadresse 5614 Ålvik kan få tildelt båtplass. (Sign. leigeavtale)
Medlem me bustad og adresse utanfor Ålvik kan og få tildelt båtplass viss det er ledige plassar. Avtalen gjeld sesong for sesong. Max båtlengd for ÅBF si båthamn er 27 fot.
Betaling for båtplass er pr. år og må betalast sjølv om ein brukar plassen berre delar av året.
(Meir detaljar i leigeavtale for ÅBF)

Aktivitetar

For å halde vedlike og utvikle båthamna skal kvart medlem stille på dugnad minimum 5 timar pr. år.

Info

Frå 1 mai 2010 er det lovpålagt for alle yngre en 30 år å ha båtførarbevis viss ein skal føra båt på meir en 8 meter eller motor med meir en 25 hestekrefter.

 

Wallcon © 13-Feb-2012

logo

Webcam Ålvik

post@aalvik.info