Ålvik Folkeakademi

Ålvik Folkeakademi er tilslutta Kvam Folkeakademi og vidare Folkeakademi Hordaland og Landsforbundet.
Folkeakademiet Kvam
Eit folkeakademi er eit ideelt lag som arbeider for å fremje eit allsidig kulturliv i kommunen, til dømes ved å arrangera foredrag, konsertar, teater eller andre typar kulturprogram.
Ålvik Folkeakademi er hovudsakleg økonomisk medarrangør.

Medlem

Som medlem av Ålvik Folkeakademi har eit lag/ foreining høve til å søkje økonomisk støtte til sine arrangement ved å fylla ut ”Rapport for samarbeidsprogram

Medlemer pr. 2010

Nettsider

Folkeakademiet Kvam
Folkeakademiet Hordaland
Kulturnett Hordaland

Wallcon © 13-Feb-2012

logo

Webcam Ålvik

post@aalvik.info