Ålvik – Ytre Ålvik Grendautval

Ålvik – Ytre Ålvik Grendautval er eller kan væra:

Alle innbyggjarar, lag og organisasjonar, bedrifter etc. i Ålvik og Ytre Ålvik er hjarteleg velkomne til å kontakta oss i Ålvik – Ytre Ålvik Grendautval dersom de har saker/ idear/ forslag eller problem som angår bygda sitt ve og vel, som de ynskjer "å lufta".

Døme på saker grendautvalet kan ta tak i:

Årlege aktivitetar

Støtte ifm. Julegateopning.
Administrasjon av årlege nasjonale penge innsamlingsaksjonar.

Kvam Herad : Instruks/ reglement for grendautval i Kvam Herad.

Styret/ kontaktpersonar

 

Wallcon © 13-Feb-2012

logo

Webcam Ålvik

post@aalvik.info