Ålvik Idrettslag (ÅIL)

Ålvik IdrettslagHistorie

Ålvik Idrettslag (ÅIL) vart stifta 02 april 1929

Medlemskap

Det er i dag ca 150 betalende medlemmer, dette utgjer meir enn 30% av befolkning i Ålvik.
Medlemskap gjev tilgang til alle anlegg og treningstilbod i regi av ÅIL.
Ynskjer du å verta medlem ta kontakt med kasserar.

Eigar av / tilgang til

Aktivitetar

Sommar/ vår

Turløyper. Ålvik og Ytre - Ålvik er det i perioden ca. 1. april til ca. 1. oktober lagt ut inntil 10 turbøker på utvalde stader. Turløypene er merka.
Fotball aldersbestemt lag
Fotball senior

Vinter/ haust

Fotball aldersbestemt lag
Fotball senior
Symjing/ bading barn
Volleyball
Sirkeltrening -styrke
Aerobic
Inne bandy
Turgåing
Skøytebane
Hipp Hopp dans (Kvam Kulturskule)
Veteran turn damer

Årlege aktivitetar/ Arrangør av

Skirenn (Aldersgruppe 6-12 år) (februar)
Walter Holmes cup (september)
Turmarsj Rong – Ålvik (august/ september)
Innandørs jule-cup fotball (Gymsal Ålvik Skule)
Jonsokfeiring med dans
Dans 2.juledag

Målsetning / planar

Vidareføra organiserte aldersbestemt aktivitet ( fotball, bading, m. m )
Leggja til rette for fleire organiserte aktivitetar på initiativ frå potensielle aktivitetsleiarar (dans, symjing, friidrett, aerobic, judo m.m )
Drive idrettshus
Dugnad med vedlikehald og fornying av idrettshus, idrettsbane, turløyper
Samarbeide med Røde Kors om å bygge nytt trimrom i kjellaren på Joker bygget
Få etabler en fleirbrukshall i Ålvik innan 2020. Rehabilitere noverande gymsal og badebasseng ved Ålvik skule.

Laget er medlem av/ har samarbeid med:

Noregs Idrettsforbund (NIF)
Ålvik Røde Kors

Heimesider/ meir info

ÅIL offisielle heimeside (Word Press)

Wallcon © 13-Feb-2012

logo

Webcam Ålvik

post@aalvik.info