Lag og foreiningar i Ålvik

Her finn ein litt informasjon om lag og foreiningar i bygdene. Kven som er kontaktpersonar og styreverv finn ein på denne sida.

FAU Ålvik Skule
Folkets Hus
Kor i Alle Dagar
Trallebanens Vener
Vaskeriet Ungdomsklubb
Ytre Ålvik Grendalag
Ålvik Arbeiderlag
Ålvik Barnegospel
Ålvik Båtforening
Ålvik Ferieheim
Ålvik Folkeakademi
Ålvik Idrettslag
Ålvik Kvinne- og Familielag
Ålvik Musikklag
Ålvik Jeger- og Fiskarlag
Ålvik Pensjonistlag
Ålvik Rock
Ålvik Røde Kors Besøkstjeneste
Ålvik Røde Kors Hjelpekorps
Ålvik Sanitetslag
Ålvik Skulemusikkorps
Ålvik Sokneråd
Ålvik Teaterlag
Ålvik - Ytre Ålvik Grendautval

 

Wallcon © 13-Feb-2012

logo

Webcam Ålvik

post@aalvik.info