Erwin van der WerveErwin

Erwin van der Werve har samen med sin kone Thora Solveig Bergsteinsdottir www.solla.org etablert Hardanger Kunstsenter,
Norheimsund i 2008 og er dagleg leder. www.hardangerkunstsenter.com Han er og eigar av eit orginal Mongolsk telt som vert leigd ut til prosjekter.

Erwin er biletkunstnar og har sitt arbeidsrom i lokala i den gamle skulen i Ytre Ålvik. Han er også med på drifta av Hardanger Kunst Senter i Norheimsund.

Han beskriv seg sølv og sitt arbeid slik:
”Eg ser på meg sjølv i fyrste rekkje som målar, sjølv om eg og arbeider med andre medium slik som video, måling og teikning for å skapa bileta mine. Eg er svært oppteken av atmosfæren som ein kan oppleva i visse landskap eller på spesielle lokalitetar. Arbeida mine er som stillbilete frå ein film, fanga i ein frosen augneblink på papir, lerret, ein vegg eller ein installasjon. Eg likar å antyda djupne på ein plan overflate. Kanskje eg er på eit vis litt meir ein bilethoggar som arbeider med rom på lerretet og som leikar seg med kantane på lerretet. Spenninga mellom forskjellige objekt i rommet og forholdet mellom dei og kontrastar, spelar ein viktig rolle i arbeidet mitt”

Erwin er medlem av:
Harding Puls. www.hardingpuls.no
Billed Kunst Forening Hordaland (BKFH) www.bkfh.no

Heimeside

www.erwinvanderwerve.nl

Adresse

Krokatveitvegen 21
5614 ÅLVIK

Wallcon © 13-Feb-2012

logo

Webcam Ålvik

post@aalvik.info