Foreningen Torget Ålvik BA

Historie

Organisasjonen vart stifta i 2010 og har som målsetjing å bygge opp/ auke aktivitet på og tilbod på Torget i Ålvik.
Næringa har sektorkode: 740 Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål.

Finansieringskilder

-Småsamfunn – Kommunal- og regionaldepartementet
- Ålvik Næringsfond (rest)
- Refusjon arbeidsgiveravgift
- Omdisponering – midler til oppussing av Torget i Ålvik
- Ålvik Vekst

Stiftarane

Ålvik Arbeiderforening, Ålvik Ferieheim, Ålvik Vann og Avløp, Ålvik Sanitetslag, Leiarar ved Elkem Bjølvefossen, Ålvik Kvinne og Familielag, Ålvik Musikklag, Ålvik Jeger og Fiskarlag, Ålvik Idrettslag, Ålvik Arbeiderlag, Ålvik Røde Kors.

Aktivitet

Som utgangspunkt for denne målsetjinga har ein desse satsingsområda:

Styret 2010

Styreleiar: Frode Jacobsen
Dagleg leiar: Borghild Lygre
Styremedlem: Jørgen Mjønes
Styremedlem: Lillian Aga
Varamedlem: Turid Gangdal Wollestad

Wallcon © 13-Feb-2012

logo

Webcam Ålvik

post@aalvik.info