Jordal Tre & Trebehandling

heimebasen

Jordal Tre & Trebehandling starta 05.09.2001.
Driftsansvarleg for verksemda er Arne Jordal som per i dag har 3 tilsette med seg.

Verksemda driv med alt innan tre, som:

Me har mobilt sagbruk.
Heimebasen har endeleg fått stor grindaløa på 340 m2 (januar 2010)

Medlem av

Foreningen Norske Lauvtrebruk
Foreininga Norske Lauvtrebruk er en landsdekkande spesialforeining for sagbruk som foredlar lauvtrevirke.

Heimeside

www.jordaltre.no

Adresse

Ålvikvegen
5614 ÅLVIK

Wallcon © 13-Feb-2012

logo

Webcam Ålvik

post@aalvik.info