Kjepso Maritim

Floten

Jarle Kjepso har foredla plassen Floten han har teke over etter slekta si. Plassen er lagt tilrette for seminar etter ynskje samt kurs innan Hardanger tradisjonar. Kjepso Floten er det inste bruket i Kvam herad på grensa mot Granvin.

Utleige

Floten har fleire hus til ulike formål. For overnatting:

Kurs

Jarle held ulike kurs på oppfordring (følg med på nettsidene til Jarle):

Aktivitetar

Plassen er lagt til rette for aktivitetar som:

Pris

Pris på leige av plass til firma/ private eller for kurs, vert gjeve på forespurnad.
Pakkeprisar for kurs, mat og overnatting.

Heimeside

www.kjepsofloten.no

Adresse

Kjepsovegen 237
5614 ÅLVIK
Mob. 93 49 68 33

Wallcon © 13-Feb-2012

logo

Webcam Ålvik

post@aalvik.info