Turid Alice Skjervheim

Turid Alice med familie overtok garden i 1991. Garden har 15 dekar dyrka med frukt. Næring i dag er:

Frukt

I dag vert ca halvparten av dyrka frukt levert til grossist mens andre halvdel vert vidare foredla på garden.

Foredling av frukt

Hovudaktivitet er tørking av frukt; Eple, pære, plomme og litt bær og urter.
Brukar friske og tørka frukt i bakeverk samt frukt på glass (Eplemos, hermetisering mm.)

Produkta til Turid Alice er å finna på fleire gardsmat butikkar og marknader. Nærmaste faste utsal er gardsmat avdelinga på Felleskjøpet i Øystese. www.fruktlageret.no

Eigen heimeside:
www.haust-hardanger.no

Medlem av:
www.fjordfrukt.no
www.bondensmarked.no
www.hardangermeny.no
www.fjordatorget.no

Adresse

Krokatveitvegen 41

5614 ÅLVIK

Wallcon © 13-Feb-2012

logo

Webcam Ålvik

post@aalvik.info