Ytre Ålvik Skogsveglag

Hjøllovegen

I _____ vart det laga skogsveg frå Krokatveit opp til forbi Fosse til garden Høllo (___ km). Vidare er denne vegen utvida 1,5 km opp i Slåttedalen. Vegen er laga for å ta ut granskog som er i dette området men kan også brukast til rekreasjon og turgåeing. Vegen opp i fjellheimen vert kortare med å nytte seg av dette tilbodet.
For å halde vegen vedlike er det etablert ei ordning med innkrevjing av bompengar. Pengane går uavkorta til vedlikehald av vegen.
I ein grøn bomkasse ligg det konvoluttar med kvitteringsdel.

Bompengar

Parkering

For dei som ynskjer å gå oppover skogsvegen og gjerne koma seg inn på turstiar som går lenge opp i fjellet, er det ein parkeringsplass ca 80 meter oppe i skogsvegen (forbi bomkassen). Det kostar ikkje noko for parkering her og elles bruk vegen/ område til å gå i.
All ferdsel på eige ansvar.

Pris

Pris pr. tur er NKR 40,-
Årskort NKR 400,-
Årskort kan ein kjøpe hos Andreas Østlund (tlf. 56 55 71 05/ 45 28 32 16)

 

Wallcon © 13-Feb-2012

logo

Webcam Ålvik

post@aalvik.info