Offentlege tenester

Dett er stort sett kommunale tenester der ein fin informasjon på nettsidene til Kvam Herad.

Ålvik Skule

Adresse: Skulevegen 2

 

Ålvik Barnehage

Info om utbygginga i 2011/ 2012 finn ein her.

Adresse:Trånavegen 52

 

Kvam Folkebibliotek avd. Ålvik

Adresse: Trånavegen 65

 

Pleie og omsorgstenesta i Kvam sone Ålvik

Adresse: Ålvikvegen 1107

Soneleiar er Lisbeth Flotve Mo, tlf. 56 55 72 90 eller mobil 48 29 05 64. Kontoret ligg i Ålvik omsorgsbustad. 20 nye omsorgsbustader vart tekne i bruk på nyåret 2003. Sona har 9 trygdebustadane for utleige, 3 av desse skal renoverast i 2010.
Personalet i sona har ansvar for heimesjukepleietenester og andre heimetenester i Ytre og Indre Ålvik.

 

Ålvik Industriarbeidar Museum

Adresse: Trånavegen 3


Kvam Kulturskule

Kvam kulturskule er den største skulen i Kvam herad med i overkant av 500 elevar. Me tilbyr profesjonell undervisning innan mange ulike kunstdisiplinar. Kvam kulturskule sel også dirigenttenestar til kor, korps og orkester. Me har godt kvalifiserte medarbeidarar innan dei ulike kunstdisiplinane.

 

 

 

Wallcon © 13-Feb-2012

logo

Webcam Ålvik

post@aalvik.info