Ein bit av

Ålvik, Ytre Ålvik er ein bit i ein større sammenheng i regionen som meir eller mindre aktiv deltakar.
Her ynskjer me ein oversikt på kommunale foretak, organisasjonar og næringsaktivitet i regionen som Ålvik er ein del av direkte eller indirekte.

Kvam herad

Ålvik, Ytre Ålvik er ein del av Kvam herad (Kvam kommune)


Hordaland Fylkeskommune

Kvam Herad er ein del av Hordaland fylkeskommune.
Hordaland fylkeskommune har ansvaret for vidaregåande opplæring, kultur og kulturminnevern, samferdsel, tannhelse og regional utvikling. Dei regionale utviklingsoppgåvene omfattar mellom anna fylkesplanlegging og næringstiltak.

 

Hardangerrådet

Eit samarbeidsselskap for kommunane i Hardanger.

 

kom-an.no

Din vegvisar for nyskaping i Hordaland
Kom an´no, alle som ønskjer å utvikle forretningsidear eller samfunnsnyttige utviklingsprosjekt saman med andre! Du er ikkje åleine - her er hjelp å få undervegs.

 

Flytt til Hardanger

Hordaland fylkeskommune har i lag med Hardangerkommunane starta eit større prosjekt som heiter ”Flytt til Hardanger”. Hardangerkommunane omfattar Kvam, Granvin, Ulvik, Eidfjord, Ullensvang, Odda og Jondal.

 

Kvammapakken

Kvammapakken omfattar ni delprosjekt/tiltak på fv. 7 og fv. 49 i Kvam herad. Fleire svært trafikkfarlege punkt der ulike trafikantgrupper må ferdast i lag har ført til ulukker og nestenulukker. I fleire av prosjekta inngår difor bygging av gang-/sykkelveg og fortau. Kvammapakken er hovudsakleg bompengefinansiert.

 

Vossapakko

Den 08. desember 2010 starta innkrevjinga på rv. 13/ E16 Vossapakko. Bomstasjonen er automatisk, og ein skal ikkje stoppe ved passering.

Kvam Turlag

Kvam turlag ble opprettet i 1994. Medlemsområde er Kvam kommune.

 

Nasjonale Turistveger

Turistattraksjonen Nasjonale turistveger består av 18 utvalgte strekninger fra nord til sør i Norge. Fjell, fjord og kyst er bærebjelker i kjøreopplevelsen. Spenstig arkitektur i vakker natur er utgjør attraksjonens særpreg. Hardanger er ein av desse områda.

 

KVA(M) NO

 

Med utgangspunkt i kommunen Kvam i Hardanger lanserer stipendiat Linda Lien ved Kunsthøgskolen i Bergen ein alternativ visuell identitet for stader.
Hardangerbrua

Hardangerbrua inngår som ein naturleg lekk i vegsystemet regionen. Brua vil vere eit strategisk knutepunkt og ha stor betydning for to viktige transportårar som går gjennom Indre Hordaland.

 

 

Wallcon © 13-Feb-2012

logo

Webcam Ålvik

post@aalvik.info